Kontakt

Skontaktuj się z firmą, która zajmie się Twoim nagłośnieniem budynku

Kontakt do przedsiębiorstwa wielobranżowego

Od wielu lat świadczymy kompleksowe usługi w zakresie instalacji teletechnicznych. Naszymi pracownikami są osoby z dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem. Głównym punktem naszej oferty są wszelkie zlecenia związane z instalacjami Sygnalizacji Alarmu Pożarowego [oferta]. Poza tym zajmujemy się Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu, nadzorem wideo (analogowym i IP), systemami oddymiania grawitacyjnego, systemem nagłośnienia budynku, Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, Kontrolą Dostępu [o nas] itp. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty, a także do współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Piotr Makowski

Ul. Długa 19/10, 87-100 Toruń

Tel.: 48 600 898 893

E-mail: makowski_piotr@prokonto.pl

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ochrony danych osobowych.

Wypełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Makowski z siedzibą w Toruniu, ul. Długa 19/10, NIP: 956-136-11-54, REGON: 340056709, zwany dalej Administratorem.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontaktować się poprzez e-mail: biuro@alarmtorun.pl oraz telefonicznie: +48 600 898 893.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania naszej umowy lub zleceń  z Tobą w zakresie (jednym lub wielu z podanych):

(art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w przypadku:

 • sprzedaż produktów i usług,
 • zakup towarów i usług,

lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku:

 • zapytanie ofertowe,
 • zgłoszenie przez formularz kontaktowy lub drogą elektroniczną,
 • dostarczenie materiałów marketingowych i informacyjnych przez ich właściciela,
 • przekazanie wizytówki,
 • marketing bezpośredni własnych produktów i usług,

lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku:

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i zapytań przekazywanych do nas przez formularze, kontaktowe w sytuacji, gdy nie jest to związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków prawnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
 • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies
 • w celach marketingowych
 • w celach rekrutacyjnych i kadrowych
 • w innych celach określonych w wyrażonej przez Ciebie zgodzie

Czy podanie Twoich danych jest konieczne?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych przynajmniej w zakresie:

 • adres e-mail, hasło, adres, numer telefonu, nazwa firmy (w przypadku konta firmowego)

Podanie tych danych jest konieczne dla świadczenia  naszych usług i umów na Twoją rzecz.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu lub faksu
 • adres pocztowy
 • nazwa firmy
 • NIP
 • informacje dotyczące rozliczeń

W przypadku pozyskania danych osobowych prosimy jedynie o podanie danych w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Jakie są Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Tobie wszystkie prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jest to niezbędne do wykonania wobec Ciebie naszych zobowiązań i umów, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym Zaufanym Partnerom, którzy są naszymi dostawcami produktów i usług lub wykonują dla nas usługi wspierające (m.in. wyceny, tworzenie projektów, rozliczenia).

W naszych serwisach internetowych korzystamy z Google Analitics, co wiąże się z przekazaniem Google Twojego numeru IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej oraz a także po ich zakończeniu, w celach:

 • postępowań sądowych, postępowań prowadzonych przez organy nadzoru lub postępowań administracyjnych, w tym stosowania się do wszelkich decyzji lub postanowień wydanych przez właściwe sądy lub organy administracyjne bądź rządowe, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • oraz w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej - przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji Umowy z Użytkownikiem.

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe zostaną usunięte.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przekazanie Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Automatyczne przekazywanie Twoich danych osobowych w tym poprzez profilowanie

Dane osobowe wskazujące na Twoją osobę będą przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez ich profilowanie). Nie będzie to niosło wobec Ciebie żadnych skutków prawnych i nie wpłynie na Twoją sytuację w inny istotny sposób.

Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu określenia osobistych preferencji, co ma na celu ograniczenie liczby ewentualnych komunikatów marketingowych.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Makowski

google logo